Kerst 2020

Geachte leden,

Het was voor ons allen een bewogen jaar waarin het coronavirus ons heeft gedwongen afstand te nemen en de fokdag te annuleren. Gelukkig hebben we toch nog een veulenkeuring kunnen organiseren met mooie resultaten!

Voor 2021 hopen we dat er weer een en ander georganiseerd kan worden en als bestuur zullen we tevens de diverse ontwikkelingen van afgelopen jaar meenemen om ook voor de toekomst een fokdag te kunnen waarborgen.

Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021!

Namens het bestuur,

Menno Gorter
Voorzitter